Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kadr Oświatowych w Bobowej zatrudnia kadrę wykładowców o wysokim poziomie kwalifikacji dydaktyczno-naukowych.

Wykładowcy prowadzący zajęcia posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, stopień nauczyciela dyplomowanego i uznany dorobek naukowy.

Są to edukatorzy, dyrektorzy szkół, liderzy WDN, psycholodzy, doradcy metodyczni, pracownicy naukowi, emerytowani wizytatorzy kuratorium oświaty